Site Loader

Ivanka Ivkanec

SAMOSTALNA IZLOŽBA – Galerija ULUPUH Zagreb 1993- iz predgovora

“… najupečatljiviji biljeg Lumezijevih nakitnih kreacij, pomiče se u fascinantnoj i fantastičnoj, fantazmagoričnoj sprez srebra s elementima organskoga podrijetla, kao što su zub ili rog živofinje.
Broševi, ogrlice i naušnice ostvareni su nesvakidašnjim, čudnovatim , neočekivanim ali ipak dosegnutim skladom materijala iz “žive i mrtve prirode”. Kroz njih i od njih se otkriva čista ljepota i vjerodostojnost Života, podložnost mjenana i preoblikovanje postojećeg prema odrednicama Vremena. Lumezijev nakit susljedno prati mudrost Heraklitove misli:” Sve se kreće i ništa ne ostaje neizmijenjeno”. Smrt kao konačni, definitivni nestanak poprima tek pričin opuštenosti fizičkog doživljaja, U transedentnim sferama umjetničke egzaltacije Lazer Lumezi je časni protector Života spram kojeg se očekuje vibranim senzibilitetom svojega duha u vještinama zlatarske struke. Lumezijeva vlastita intima nakitnog ozračja – uz neizbježno blisku asociju ezoterijskih sadražajnih markacija ‘predočuje se kao čarovita emanacija duha. U tomu je “tajna” njegove umjetničke arijelne autohtonosti i jedinstvenosti, Lazer Lumezi se hrani i poji energijom nepoznatih (ali naslućenih!) bogatstava izvansvjesnog iskustva transformirajući svoja duhova postignuća u čaroliju nakita koji izaziva treperenje sjenovitog bitka duše, misli i djela. Svojim unikatnim nakitnim stvaralaštvom svjedoči Život i tijek Vremena. U tajnovite i još neobjavljene (ali ipak skorovito prisutne) spoznajne i pokretačke stvaralačke snage ovoga umjetnika involvirani su i brižno njegovani određeni estetski naboji. Ljepota životinjskoga zuba-kljove ili djelička kravljega roga sljubljeni sa srebrom, u novom obliku postojano emitiraju drukčiji, neshvatljivi, onostrani, izvaniskustveni životni oblik.
U trajnom mijenjanju i obnavljanju duha i životnoga daha zračali se snaga i moć artističkoga nakitnog iskaza ovog autora.
Simbolička shema Lumezijevog nakita – neprispodobivoga bilo kojem stilu ili znanom zlatarskom autoru i definiranog u jedinstvenu cjelinu odmjerenim skladom primijenjenoga materijala i tehnika – obiluje slojevitim prožimanjem predodžbi o bogatstvu, plodnosti, čistoći, snazi agresivnosti, propadanju, postojanosti, Životu, Vremenu. Svojim cjelokupnim unikatnim nakitnim opusom, unutar kojega svaki predmet obogaćuje i maštovito ome, Lazer Lumezi i evocira i nuka na preporod duhovitih obzora s dignitetom umjetnika na čijoj ruci blista vivifikatorski prsten, plemeniti obruč integracije Čovjeka, Života i Vremena…”

SAMOSTALNA IZLOŽBA – ETNOGRAFSKI MUZEJ “ IVANJE“, Zagreb 1993- iz predgovora

“… Etnografski muzej u Zagrebu je 1986. godine započeo program izrade replika/suvenira odabirom iz svojega fundusa, ponajprije iz zbirke tradicijskoga hrvatskog nakita. Lazer Lumezi je bio jedini zagrebački zIatar koji je i znao i htio prihvatiti takav posao. Bilo je to vrijeme politickog i ekonomskog sustava koje nije,
čak niti načelno, štovalo, njegovalo i populariziralo hrvatsku kulturnu baštinu. Nu, uz pomoć dobrohotnika, ipak se moglo revitalizirati nasljeđe ukoliko je pratilo ili ilustriralo (po)modne zahtjeve.
Replike narodnog nakita, izrađene rukom Lazera Lumezija, su posvema do najminucioznijega detalja (filigran, granulacja, gravura…) odgovarale originalu uzoraka. Svakoj toj novostvorenoj kopiji Lumezi je uspio pripojiti i onaj teško dohvatljivi simbolički značaj što je nakitu pridavao sam narod. (Valjda je i to bio razlog više brzo “nestanka” replika iz Etnografskog muzeja.) Ručno izrađene replike narodnog nakita, a koje se ne mogu vjerodostojno izvoditi u strojnoj obradi, su sastavni dio obnavljanja i nove izrade alkarskih odora za potrebe Viteškog društva “Sinjska alka”; Restauratorski zavod Hrvatske angažirao je i Lazera Lumezija u tom valjanom i divIjenja .vrijednom posIu…
………Od 1985. godine do danas Lllmezi je predstavio svoj autorski unikatni nakit na 9 samostalnih (4 u Zagrebu, po jedna u Sarajevu, Skopju, Splitu, Munchenu i Vel. Lošinju) i 13 kolektivnih izložbi (od Zagreba i gradova negdašnje Jugoslavije do Mannheima). A ovom izIožbom su , jamačno prvi puta, označena dva stožera Lumezijevoga zlatarskog artističkog habitusa: ručna izrada kopija srebrnoga pučkog nakita i autorsko umjetničko oblikovanje nakitnih i ukrasnih predmeta.
Izlošci kojima se autor, promuškomeš srebra Lazer Lumezi, očituje ovogodišnjim posjetiteljima Ivanja u Etnografskom muzeju su nesporni plodovi njegove umjetničke samorodnostl. Samostojnost njegovoga artističkog stvaralastva involvirana je u trenutnoj prepoznatljivosti nakitnoga “rukopisa” inovatorskog, metaforičkog i čarovitim vizijama prepojenog kontkesta opusa. Njegova ekskluzivnost ne trpi međe krutosti bilo koje dane stilske forme i ustrajno, inspirirajući mlađe kreatore nakita, sarna iz sebe potire povremena nastojanja za kopiranjem. “Mnogo zvanih, malo odabranih.”…
…..U mističkoj atribuciji Lumezijevoga unikatnoga srebrnog uresa miruje pričin, preobraženi fantastični svijet živih bića bisuih voda (morski ježinci, voden-crvi…), sparušenoga ili močvarnoga ozemlja (gmazovi, biljno vlače..) i nebeskih sfera (ptice…) Dragocjenima ih čini kreacijska ekskluzivnost što odiše sjenovitim čežnjama i talozima duhovnih ozračja.
Artistički dometi promuškomeša srebra, okupljeni u intimitet neobične prizme, zrcale svjetlosti sunca i mjeseca u skalarnoj disperziji od blještavila do tamnog ugasnuća u pustopašnoj kromatskoj igri vođenoj prema pravilima autorovog domišljanja izvedbenih tehnika: kovanje, valjanje, iskucavanje, vučena žica, jetkanje, graviranje, matiranje, poliranje, pripasivanje (“fasanje”) kamena, bisera…
Duhovno-estetski naboj, potpuna proživljenost stvaralačkoga čina i autorova invencija u sprezi s povijesnim umijećima zlatarske struke sažimlju se u namjeri i želji sučeljavanja i djelatnoga suprotstavljanja razornom zaboravu, pustošenju i bijednom obrazu Života. Ta je žudnja sjajno markirana onim elementom što „strši“.
dijelom što bježi iz zatvorenosti cjeline stvorenoga oblika. U svakom slučaju. iznimnost autorovoga nakita moguće je i drugačije valorizirati; ali, neosporna je činjenica da su Lumezijeve nakitne kreacije pohranjene u fundusima nekih muzeja i galerija.

LAZER LUMEZI
Metafora o nakitu
Od 7. ožujka – 5. travnja 2008.

Lazer Lumezi jedan je od rijetkih autora koji ulaze u svijet primijenjene umjetnosti savršeno poznavajući sve tajne zlatarskog i filigranskog zanata. Perfekcija izrade jedna je od značajki njegova nakita: sjajno vladanje materijalom i namjerno stupnjevanje dovršenosti plohe, pridonosi izuzetnim realizacijama organski oblikovanog nakita, u kojima autentične prirodne elemente suprostavlja onima izvedenim u metalu.
Počevši od prvih radova osamdesetih do danas, Lumezi eksperimentira reljefnom površinom i svim varijantama plohe: od plitkih jetkanih reljefnih ukrasa do grubljih zadiranja u plohu, sve do razlomljenih površina kojima ostvaruje dinamičnu igru svijetla i sjene, nešto dopunjenu patiniranjem. Eksperimentira poznatim i novootkrivenim tehnikama, primjenjujući na recentnim primjercima nakita i postupke koji nisu svojstveni obradi metala.
Lumezi se tijekom godina pozicionira kao jedan od vodećih autora na području izrade nakita, a osnivanjem vlastitog atelijera, te otvaranje atelijera javnosti uspijeva privući cijeli niz sljedbenika.

Ivanka Ivkanec

Otvorena galerija

Facebook: Lumezi jewellry atelier
Lazer Rok Lumezi

Adresa: Vlaška 113, 10000 Zagreb
Mob: 098/9397-136

e-mail: atelierlumezi@gmail.com

Riječ autora

Umjetnici su dobročinitelji društva

"Ako je Inspiracija jedno posebno sretno lucidno stanje, tada djelo zrači tim plemenitim stanjem i oplemenjuje i korisnika i publiku i pločnike. Zbog toga su umjetnici dobročinitelji društva. Čak i ako namjerno nisu takvi."

L. R. Lumezi | Slobodni umjetnik

U suradnji sa