Site Loader

Gagro, Karmen. Nakit Lazera Lumezija. Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt, 1986.

Iz predgovora samostalnoj izložbi:

“… Govori napetošću i mekoćom metala, efektima sjajne ili gravirane površine, kontrastima punog i praznog, svijetla i sjene, ali odaje istovremeno senzibilnost i energiju autora. On oblicima plemenitog metala, najčešće srebra, nastoji udahnuti nešto od organskog života. Organske forme njegova nakita podsjećaju na simbole i magijske znakove. Prema svakom pojedinom predmetu odnosi se kao prema amuletu, nastoji mu dati posebno značenje,…” /KARMEN GAGRO/

Otvorena galerija

Facebook: Lumezi jewellry atelier
Lazer Rok Lumezi

Adresa: Vlaška 113, 10000 Zagreb
Mob: 098/9397-136

e-mail: atelierlumezi@gmail.com

Riječ autora

Poslije izložbenog otvaranja

"Poslije izložbenog otvaranja ostaješ sam jer nijedno bravo ne odjekuje tako duboko kao što su duboka tvoja propadanja. Ništa ne može nadoknaditi gubitke takvog krvoprolića kao kad se tuku samopoštovanje i samoponištavanje.Ja sam razočaran a obasut pohvalama. Sve me boli. Kad bih se sad mogao tako do daljega razboliti! Kad bih se mogao tako razboliti da šutim kao moji mrtvi, kad bih mogao, sa smješkom bih propadao u  tekuće ništavilo"

U suradnji sa