Site Loader

ISHODIŠTA je naziv izložbe kojom par umjetnika nakita (Lazer Rok Lumezi i njegova kći Eva Lumezi) želi pokazati otkuda kreću u promišljanju oblikovanja nakita. Skulptura i instalacije (objekti) slobodnije nego zadata utilitarnost nakita mogu pokazati izvore kreativnog vizualnog doživljaja umjetnika. Zato je ovo izložba koja pokazuje rad u progresu, i o nastanku…

N a k i t  La z e r a  R o k a  L u m e z i j a doživljavamo kao posebnu umjetničku cjelinu unutar suvremene hrvatske primijenjene umjetnosti, koja se opire žanrovskim i metijerskim određenjima bilo koje vrste i predznaka. Od pojave na maloj umjetničkoj sceni osamdesetih godina 20. stoljeća, Lazer Rok Lumezi jasno je pokazao kako njegovo razmišljanje o primijenjenim oblicima stremi proširivanju shvaćanja discipline umjetničkog oblikovanja nakita prema skulpturi i objektu. Njegov pomno artikulirani koncept malih (nosivih) formi niti danas po svojem naboju nije narušen eventualnim pomanjkanjem inspiracije, pukotinama u sintaksi ili morfologiji oblika. Pažljivim ćemo promatranjem primijetiti kako je repetitivnost nekih oblikovnih rješenja zapravo svedena na minimum, u strastvenom kontinuitetu traganja za novim i drugačijim zanatskim i motivskim rješenjima.

Iva Körbler

Otvorena galerija

Facebook: Lumezi jewellry atelier
Lazer Rok Lumezi

Adresa: Vlaška 113, 10000 Zagreb
Mob: 098/9397-136

e-mail: atelierlumezi@gmail.com

Riječ autora

Vrijeme

"...staro, novo i buduće su jedno. Vrijeme ne prolazi, ne teče, već se gomila..."

L. R. Lumezi

U suradnji sa