Site Loader

Vidi foto s izložbe (Anton Bukovac, Tan Anton Lumezi)

Ova izložba i knjiga javnosti  po prvi puta predstavljaju Lazera Roka Lumezi  i kao pjesnika, koji svoje nadahnuće ima potrebu izraziti u riječi jednako kao i u obliku, uživajući u njihovoj međuigri.

… njegov se nakit može bolje razumjeti i tumačiti kada se uz njega vide skice odnosno zabilješke misli i osjećaja koje su bile ključne za pojedine nastale oblike nakita. Tako je nastala ideja da se objavi publikacija koja uključuje riječi, misli, bilješke, skice i nakit. Urednica knjige i autorica pogovora je Branka Hlevnjak, dok oblikovanje knjige potpisuje Lidija Novosel.

Vidi više na FB Lazer Rok Lumezi

Otvorena galerija

Facebook: Lumezi jewellry atelier
Lazer Rok Lumezi

Adresa: Vlaška 113, 10000 Zagreb
Mob: 098/9397-136

e-mail: atelierlumezi@gmail.com

Riječ autora

O nakitu

"Nakit nema samo estetsku sferu postojanja, on ima dubinski vlastiti odnos sa čovjekom."

L.R.Lumezi

U suradnji sa