Site Loader

SAMOSTALNA IZLOŽBA U MUZEJU ZA UMJETNOST I OBRT, Zagreb 1986- iz predgovora

…. Njegov ukus, stil i način imaju zasebna obilježa a u pristupu oblikovanju pokazuje istančanost koja je kazao bih, primjerena suvremenom likovnom senzibilitetu, pa je Muzej bio skoro zadužen da ga predstavi u trenutku kada u minijaturnim dimenzijama bliskih predmeta smiono razvija čudesnu avanturu preobrazbi plemenitih kovina.
Voditelj Zbirke metala Muzeja za umjetnost to obrt prof Karmen Gagro, nakon pozorna ispitivanja pronicljivo je za ovu priliku načinila izbor iz bogate produkcije Lazera Lumezija; tako je ne samo istaknula liniju razvoja njegova stila izvan i iznad tipiziranih i standardiziranih kreacija, nego je i odlučno obilježila njegovu stvaralačku osobnost…..
Vladimir Maleković /https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=38386/

Otvorena galerija

Facebook: Lumezi jewellry atelier
Lazer Rok Lumezi

Adresa: Vlaška 113, 10000 Zagreb
Mob: 098/9397-136

e-mail: atelierlumezi@gmail.com

Riječ autora

Vrijeme

"...staro, novo i buduće su jedno. Vrijeme ne prolazi, ne teče, već se gomila..."

L. R. Lumezi

U suradnji sa