Site Loader

Tečaj obrade srebra u Otvorenom atelieru Lumezi

Cilj tečaja je osposobljavanje u zanatskoj obradi plemenitih metala s naglaskom na lotanje i oblikovanje osnovnih formi.
Tečaj se sastoji od 10 blok sati ( cca 2 puna sata) (dvaput tjedno u popodnevnim satima):
1. susret
demonstracija topljenja srebra, valjanja, izvlačenja žice, motanja u spiralu, rezanje, lotanje i oblikovanje alki
2. susret
topljenje, izrada štangice, valjanje šine, izrada «eringa» – burmi, poliranje
3. susret
oblikovanje okvira za kamen i lotanje na podlogu, s doradom (turpijanje, bušenje, piljenje)
4. susret
lotanje eringa na okvir, poliranje i fasanje
5. susret
izrada broša (pomična igla i hvatište), lotanje «z zraka», razne vrste površinskog tretmana
6. susret
izrada konus fasunga, kovane šine za «soliter», te cijevi
7. susret
granulacija (osnove filigrana), izvlačenje kaloti za kuglu, vezivanje žicom
8. susret
nizanje, vrste čvorova
9 i 10 susret
konstrukcija nakita po želji polaznika na osnovu naučenog gradiva uz asistenciju voditelja tečaja

*Tečaj ne zahtjeva nikakvo predznanje. Sav pribor i sredstva daje Otvoreni atelier Lumezi.

Posebna opaska: disciplina oblikovanje plemenitih kovina i umjetničkog nakita je vrlo zahtjevna po pitanju opreme, potrošnih materijala,  potrebnih vještina, načina izlaganja itd. , što može objasniti relativnu malobrojnost ove sekcije u ULUPUH.”

Otvorena galerija

Facebook: Lumezi jewellry atelier
Lazer Rok Lumezi

Adresa: Vlaška 113, 10000 Zagreb
Mob: 098/9397-136

e-mail: atelierlumezi@gmail.com

Riječ autora

Umjetnici su dobročinitelji društva

"Ako je Inspiracija jedno posebno sretno lucidno stanje, tada djelo zrači tim plemenitim stanjem i oplemenjuje i korisnika i publiku i pločnike. Zbog toga su umjetnici dobročinitelji društva. Čak i ako namjerno nisu takvi."

L. R. Lumezi | Slobodni umjetnik

U suradnji sa