Site Loader

S K U P N E    I Z L O Ž B E

1983. “18. zagrebački salon”, Umjetnički paviljon, Zagreb
1984. Peta jugoslavenska razstava domače in umetne obrti,
Umetnostni paviljon, Slovenj Gradec
1986. “21. zagrebački salon”, Umjetnički paviljon, Zagreb
1988. “Recentni nakit”, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
1989. “24. zagrebački salon”, Umjetnički paviljon, Zagreb
1990. “Kunstlerischer Schmuckaus jugoslawien”,
Mannheimer Kunstverein E. V, Mannheim
1991. “Umjetnički unikatni nakit”, Galerija ULUPUH, Zagreb
1991. “Božić u Hrvata”, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
1992. “Uskrs u Hrvata”, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
1992. “27. zagrebački salon”, Umjetnički paviljon, Zagreb
1994. “Pisanica s razlogom”, Muzejski prostor MGC, Zagreb
1995. “Umjetnički unikatni nakit”, Gradski muzej Sisak, Sisak
1996. “31. zagrebački salon”, Klovičevi dvori, Zagreb
1997. Božićna izložba iz ciklusa “Hrvatski umjetnički unikatni nakit”, ULUPUH; Zagreb
2001. “Revija na poziv-poziv na reviju”, Otvoreni atelier Likum-Contempora, Zagreb
2002. “37. zagrebački salon”, Umjetnički paviljon, Zagreb
2005. “Bijeli prsten”, izlo.ba, Otvoreni atelier Lumezi, Zagreb
2006. “Boškarin”, izložba, Otvoreni atelier Lumezi, Zagreb
2008. Galerija ”Hvala za rože”, Stara ribarnica, Ljubljana
2008. “Nakit u fotografiji”, galerija ULUPUH, Zagreb
2008 – 2012. “Contemporary Croatian jewellery”, putujuća izložba u organizaciji Ministarstva kulture – Innsbruck, Helsinki, Prag, Bratislava,
Rim, Peking, Dublin, Bruxelles, Subotica, Novi Sad
2009. “Razstava unikatnoga nakita”, Zlatarna Kodre, Lubljana
2010. Zagreb, “Tkalča, proljeće”, Otvoreni atelier Lumezi
2011. Zagreb, “Vrlo otvorena izložba”, Otvoreni atelier Lumezi

2019. “Čovjek na Mjesecu”, Galerija ULUPUH, Zagreb
2019. “Čovjek na Mjesecu”, Knježeva palača, Zadar
2020. “55. Zagrebački salon”, Galerija ULUPUH/Tehnički muzej
2020. “Ars metallum”, Gradska galerija Striegl, Holandska kuća u Sisku

Otvorena galerija

Facebook: Lumezi jewellry atelier
Lazer Rok Lumezi

Adresa: Vlaška 113, 10000 Zagreb
Mob: 098/9397-136

e-mail: atelierlumezi@gmail.com

Riječ autora

O vremenu

"Staro novo i buduće su jedno. Vrijeme ne prolazi, ne teče, ono se gomila..."

L.R.Lumezi

U suradnji sa