Site Loader

Izložba “Recentni nakit” održana u MUO 1988. u organizaciji ULUPUH-a, na kojoj je likovni kritičar Vlado Bužančić uspio okupiti sve autore koji su se dotad ogledali u oblikovanju nakita: od već afirmiranih i danas relevantnih autora poput Aranke Njirić Varga i Vere Dajht Kralj, do tada mladih izlagača poput Nenada Robana i drugih, uključujući i one autore kojima nakit nije bio primaran interes.

Otvorena galerija

Facebook: Lumezi jewellry atelier
Lazer Rok Lumezi

Adresa: Vlaška 113, 10000 Zagreb
Mob: 098/9397-136

e-mail: atelierlumezi@gmail.com

Riječ autora

Umjetnost

"Umjetnost je zbir znanja o svemu plus odabir nemoguće putanje. To je crta nove zbilje što se oblikuje i prolazi pred našim očima. Najozbiljnija ponuda nepostojećem da postane. To je suverena laka igra u nesigurnim uvjetima. Ona je tamo gdje se ostaje lebdjeti gdje lažni padaju a prevara je osuđena na podsmjeh koji ubija."

U suradnji sa