Site Loader

Izložba “Recentni nakit” održana u MUO 1988. u organizaciji ULUPUH-a, na kojoj je likovni kritičar Vlado Bužančić uspio okupiti sve autore koji su se dotad ogledali u oblikovanju nakita: od već afirmiranih i danas relevantnih autora poput Aranke Njirić Varga i Vere Dajht Kralj, do tada mladih izlagača poput Nenada Robana i drugih, uključujući i one autore kojima nakit nije bio primaran interes.

Otvorena galerija

Facebook: Lumezi jewellry atelier
Lazer Rok Lumezi

Adresa: Vlaška 113, 10000 Zagreb
Mob: 098/9397-136

e-mail: atelierlumezi@gmail.com

Riječ autora

Stari alat

"Stari alat kojemu se svrha više i nezna točno - to je čisti oblik - ostala je forma da priča o nestalom sadržaju. Negdje su tu, osjećaju se, ljudski mali proračuni. Bili su mali pa su nestali. Ostao je IZRAZ. METRIKA. Fizika i poezija."

L. R. Lumezi

U suradnji sa