Site Loader

Izložba “Recentni nakit” održana u MUO 1988. u organizaciji ULUPUH-a, na kojoj je likovni kritičar Vlado Bužančić uspio okupiti sve autore koji su se dotad ogledali u oblikovanju nakita: od već afirmiranih i danas relevantnih autora poput Aranke Njirić Varga i Vere Dajht Kralj, do tada mladih izlagača poput Nenada Robana i drugih, uključujući i one autore kojima nakit nije bio primaran interes.

Otvorena galerija

Facebook: Lumezi jewellry atelier
Lazer Rok Lumezi

Adresa: Vlaška 113, 10000 Zagreb
Mob: 098/9397-136

e-mail: atelierlumezi@gmail.com

Riječ autora

Svoj radni prostor

"Pripuštanjem drugih radoznalaca u svoj radni prostor pomažeš i njima i sebi. Stvori se u zraku atmosfera traganja za oblicima. Imaš odgovore na licu mjesta. Čovjek i magarac znaju više nego sam čovjek."

L. R. Lumezi

U suradnji sa