Site Loader

Izložba “Recentni nakit” održana u MUO 1988. u organizaciji ULUPUH-a, na kojoj je likovni kritičar Vlado Bužančić uspio okupiti sve autore koji su se dotad ogledali u oblikovanju nakita: od već afirmiranih i danas relevantnih autora poput Aranke Njirić Varga i Vere Dajht Kralj, do tada mladih izlagača poput Nenada Robana i drugih, uključujući i one autore kojima nakit nije bio primaran interes.

Otvorena galerija

Facebook: Lumezi jewellry atelier
Lazer Rok Lumezi

Adresa: Vlaška 113, 10000 Zagreb
Mob: 098/9397-136

e-mail: atelierlumezi@gmail.com

Riječ autora

Srebro

"Srebro ima i sjaj i tamu, zlato ima samo sjaj. Ja mislim da bljesak oduzima nesto volumenu i obliku i zato volim baš tamno srebro jer volim da se vidi objekt, da ima karakternu ulogu, da taj korpus živi kao takav."

L. R. Lumezi

U suradnji sa