Site Loader

U Kneževoj palači u srijedu, 8. prosinca 2021. otvorena je izložba Lazer Rok Lumezi Opus.

Lazer Rok Lumezi, doajen suvremenog hrvatskog umjetničkog nakita, predstavlja izložbom u Kneževoj palači svoj opus umjetničkog nakita i male plastike s naglaskom na recentnu produkciju./http://nmz.hr/hr/izlozbe/otvorena-izlozba-lazer-rok-lumezi-%e2%80%9eopus%e2%80%9c-,2314.html/

Izložba je produžena do ožujka 2022.

Otvorena galerija

Facebook: Lumezi jewellry atelier
Lazer Rok Lumezi

Adresa: Vlaška 113, 10000 Zagreb
Mob: 098/9397-136

e-mail: atelierlumezi@gmail.com

Riječ autora

Srebro

"Srebro ima i sjaj i tamu, zlato ima samo sjaj. Ja mislim da bljesak oduzima nesto volumenu i obliku i zato volim baš tamno srebro jer volim da se vidi objekt, da ima karakternu ulogu, da taj korpus živi kao takav."

L. R. Lumezi

U suradnji sa