Site Loader

U Kneževoj palači u srijedu, 8. prosinca 2021. otvorena je izložba Lazer Rok Lumezi Opus.

Lazer Rok Lumezi, doajen suvremenog hrvatskog umjetničkog nakita, predstavlja izložbom u Kneževoj palači svoj opus umjetničkog nakita i male plastike s naglaskom na recentnu produkciju./http://nmz.hr/hr/izlozbe/otvorena-izlozba-lazer-rok-lumezi-%e2%80%9eopus%e2%80%9c-,2314.html/

Izložba je produžena do ožujka 2022.

Otvorena galerija

Facebook: Lumezi jewellry atelier
Lazer Rok Lumezi

Adresa: Vlaška 113, 10000 Zagreb
Mob: 098/9397-136

e-mail: atelierlumezi@gmail.com

Riječ autora

O vremenu

"Staro novo i buduće su jedno. Vrijeme ne prolazi, ne teče, ono se gomila..."

L.R.Lumezi

U suradnji sa