Site Loader

Umjetnost je zbir znanja o svemu plus odabir nemoguće putanje.

To je crta nove zbilje što se oblikuje i prolazi pred našim očima.

Najozbiljnija ponuda nepostojećem da postane.

To je suverena laka igra u nesigurnim uvjetima.

Ona je tamo gdje se ostaje lebdjeti

gdje lažni padaju

a prevara je osuđena na podsmjeh koji ubija.

Otvorena galerija

Facebook: Lumezi jewellry atelier
Lazer Rok Lumezi

Adresa: Vlaška 113, 10000 Zagreb
Mob: 098/9397-136

e-mail: atelierlumezi@gmail.com

Riječ autora

Nakit je …

"Nakit je meta žestoke posesivnosti i medij topline i intimnosti. On je najviše priznanje oblikovanju što se ogleda i u fetišizaciji kojom se često obdaruje nakit. Ni sa čime čovjek nije tako vezan nadom, kao sa svojim amuletom, talismanom, moćnikom. To nakitu daje mitski položaj koji je u današnje eklektičko vrijeme rezerviran samo za najbliže."

L. R. Lumezi

U suradnji sa