Site Loader

Umjetnost je zbir znanja o svemu plus odabir nemoguće putanje.

To je crta nove zbilje što se oblikuje i prolazi pred našim očima.

Najozbiljnija ponuda nepostojećem da postane.

To je suverena laka igra u nesigurnim uvjetima.

Ona je tamo gdje se ostaje lebdjeti

gdje lažni padaju

a prevara je osuđena na podsmjeh koji ubija.

Otvorena galerija

Facebook: Lumezi jewellry atelier
Lazer Rok Lumezi

Adresa: Vlaška 113, 10000 Zagreb
Mob: 098/9397-136

e-mail: atelierlumezi@gmail.com

Riječ autora

Iz predgovora izložbi

"Izložba nakita uvijek u nama izaziva dašak prisnosti, emocionalno pronalaženje zajedničkih kodova komunikacije. Nakit je poput predvorja vlastitog doma i svjedočenja, a izložbama ove vrste prilazimo plaho jer se bojimo biti odbijeni. U nakitu tražimo poruku, onu tajnu poruku kojom otvaramo svoj svijet drugima.  Ariana Kralj"

Ariana Kralj | Upraviteljica Gliptoteke, profesor povijesti umjetnosti

U suradnji sa