Site Loader

Umjetnost je zbir znanja o svemu plus odabir nemoguće putanje.

To je crta nove zbilje što se oblikuje i prolazi pred našim očima.

Najozbiljnija ponuda nepostojećem da postane.

To je suverena laka igra u nesigurnim uvjetima.

Ona je tamo gdje se ostaje lebdjeti

gdje lažni padaju

a prevara je osuđena na podsmjeh koji ubija.

Otvorena galerija

Facebook: Lumezi jewellry atelier
Lazer Rok Lumezi

Adresa: Vlaška 113, 10000 Zagreb
Mob: 098/9397-136

e-mail: atelierlumezi@gmail.com

Riječ autora

Vrijeme

"...staro, novo i buduće su jedno. Vrijeme ne prolazi, ne teče, već se gomila..."

L. R. Lumezi

U suradnji sa